Účel nadačního fondu NextGen

Účelem nadačního fondu je všestranná podpora sportovních a osvětových činností, které se zaměřují na propojení pohybových aktivit a prevence výskytu sociálně patologického jednání s využitím digitálních technologií u dětí a mládeže.